Skip to content

Välj rätt elavtal – Din guide till optimala val och elpriser

Vilket elavtal ska jag välja?

Att välja rätt elavtal kan kännas som en djungel. Med en uppsjö av olika leverantörer, avtalstyper och prissättningssystem är det inte konstigt att man kan känna sig överväldigad när man står inför beslutet om vilket elavtal man ska teckna.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Olika typer av elavtal

För att underlätta ditt val presenterar vi här de grundläggande typerna av elavtal:

 • Rörligt elpris – Priset följer marknadens upp- och nedgångar. För dig som kan acceptera prisväxlingar.
 • Fast elpris – Ett låst pris under avtalsperioden. Passar dig som önskar en stabil kostnad för din el.
 • Timpris – Ett pris som varierar över dygnet baserat på elbörsens timpriser. För den elmedvetna konsumenten.
 • Mixavtal – En kombination av fast och rörligt pris. En mellanväg som erbjuder både flexibilitet och förutsägbarhet.

Faktorer att överväga

Det finns flera faktorer att ta i beaktning när du väljer elavtal:

Faktor Vad betyder det för mig?
Elprisets utveckling Kan du spekulera i prisets framtida riktning?
Elkonsumtion Hur mycket el använder du? Årstidsvariationer?
Ekonomisk situation Har du möjlighet att hantera högre kostnader under vissa perioder?
Miljöaspekt Är det viktigt för dig att elen produceras på ett miljövänligt sätt?

Avtalens löptid

När du tecknar ett elavtal kommer också frågan om avtalens löptid vara central. Tänk på följande:

 • Längre löptider ger ofta en större trygghet men kan också innebära att du missar lägre priser vid eventuella prissänkningar.
 • Korta löptider eller tillsvidareavtal kan ge mer flexibilitet men oftast till ett lite högre pris.

Jämför elavtal och elpriser

För att hitta det mest fördelaktiga elavtalet för just dina behov och förutsättningar är det viktigt att jämföra olika alternativ. Använd dig av jämförelsetjänster som tar hänsyn till:

 • Priser från olika elhandelsföretag
 • Avtalsvillkor
 • Kundrecensioner
 • Eventuella tilläggstjänster

Vad avgör valet av elavtal?

Slutligen är det ditt unika boende, din livsstil och preferenser som avgör vilket elavtal som passar dig bäst. Börja med att fundera över följande nyckelfrågor:

 • Vad är det viktigaste för mig i ett elavtal? (Pris, förutsägbarhet, flexibilitet, miljöhänsyn)
 • Hur aktivt vill jag förvalta mitt elavtal?
 • Föredrar jag att binda mig på lång eller kort sikt?

Med en klar bild av dina behov kan du sedan göra en välgrundad jämförelse innan du fattar ditt beslut om vilket elavtal du ska välja.

Tips för att göra en klok elavtalsjämförelse

För att verkligen säkerställa att du gör ett väl genomtänkt val av elavtal, föreslår vi dessa praktiska steg:

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

 1. Börja med att skriva ned din årliga elanvändning. Detta hittar du på din senaste årsräkning eller hos din nuvarande elleverantör.
 2. Se över din historiska elkonsumtion och notera eventuella säsongsvariationer. Detta kan påverka vilket avtal som är mest förmånligt för dig.
 3. Undersök olika elleverantörers prishistorik för att få en uppfattning om deras prisstabilitet och marknadskompetens.
 4. Använd online-verktyg och jämförelsetjänster för att se aktuella erbjudanden och läsa användarrecensioner.
 5. Glöm inte att kontrollera avtalsvillkor som t.ex. bindningstid, uppsägningstider och avgifter för att bryta ett avtal.
 6. Ta reda på om det finns några extra tjänster som erbjuds, som till exempel energirådgivning eller tillgång till smarta hem-tjänster.

Konsekvenser av olika avtalstyper

Avtalstyp Fördelar Nackdelar
Rörligt elpris Möjlighet till lägre priser när marknadspriset sjunker Risk för höga kostnader vid pristoppar
Fast elpris Stabil kostnad under avtalsperioden Missar eventuell prissänkning
Timpris Optimering utefter konsumtion och timpris Kräver aktiv förvaltning och uppmärksamhet
Mixavtal Balans mellan fast och rörligt pris Kan vara komplexare att förstå och förvalta

Avtalskonklusion och nästa steg

Ett elavtal är inte bara en kortvarig affär utan ett långsiktigt beslut som påverkar både din plånbok och din vardag. Fundera på vilken risknivå du är bekväm med och vilket engagemang du är villig att lägga på ditt elavtal. Är det långsiktig trygghet eller möjligheten till besparingar när marknaden svänger? Kom ihåg att inget val är skrivit i sten – de flesta avtal går att omförhandla eller byta ut när som helst under avtalsperioden, förutsatt att man uppfyller de villkor som finns uppsatta.

Var proaktiv och håll dig kontinuerligt uppdaterad om elmarknadens fluktuationer. Genom att göra regelbundna jämförelser säkerställer du att ditt elavtal fortsätter att matcha dina behov och livssituation, samtidigt som du har goda chanser att göra ekonomiska besparingar på lång sikt.

Sammanfattning

Sammantaget är valet av elavtal en kombination av personliga preferenser, ekonomiska överväganden, och marknadskunskap. Genom att göra noggrant research, utnyttja jämförelsetjänster och göra medvetna val, kan du hitta det elavtal som bäst matchar dina önskemål och gör elräkningen till en mindre belastning på din ekonomi. Låt processen ta tid och försäkra dig om att du känner till all nödvändig information innan du binder dig till ett nytt elavtal.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]