Skip to content

Vad kostar en kWh el? Prisguide och Tips för Sverige 2023

Vad kostar en kWh el?

Pris på el per kWh i Sverige

Att förstå kostnaden för elektricitet är av högsta vikt för svenskar som navigerar i en marknad där både priser och leverantörer varierar. Frågan “vad kostar en kWh el” kan ha många svar beroende på flera faktorer som tid på året, region, och val av elavtal.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Faktorer som påverkar priset per kWh

När det gäller priset på en kilowattimme (kWh) av el, är det några nyckelfaktorer som spelar en avgörande roll:

 • Elprisets fluktuation på spotmarknaden
 • Användarens geografiska läge inom Sverige
 • Avgifter från elnätsföretag
 • Taxor, skatter och elcertifikat
 • Typ av avtal: rörligt, fast eller mixat elavtal

Hur prissätts el per kWh?

Månad Snittpris per kWh (inkl. moms)
Januari 1.20 kr
Februari 1.15 kr

Ovanstående tabell illustrerar hur snittpriset per kWh kan variera över tiden. Dessa siffror är exempel och speglar inte aktuella marknadspriser.

Att välja rätt elavtal

För att hitta det billigaste elpriset är det viktigt att förstå skillnaden mellan olika typer av elavtal. Ett fast elavtal innebär ett fast pris under hela avtalsperioden, medan ett rörligt elavtal innebär att priset varierar med marknadens fluktuationer.

Rön och rekommendationer vid val av elavtal

 • Analysera din egen elkonsumtion och behov
 • Jämför olika elhandlares erbjudanden och elpriser
 • Överväg längden på avtalsbindningen
 • Se över möjligheten till rörligt pris jämfört med fast pris

Påverkan av externa faktorer

Väder, politiska beslut, och globala händelser kan leda till svängningar i elpriset. För konsumenter är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring dessa händelser för att kunna göra kostnadseffektiva beslut kring sin elkonsumtion.

Aktuella trender inom elpriset

Den senaste tiden har elpriserna sett en ökande trend på grund av faktorer som minskad produktion från vattenkraft och högre priser på utsläppsrätter. Därför är det nödvändigt att kontinuerligt hålla ett öga på marknaden för att finna det mest förmånliga elavtalet.

Tyngdpunkten i den här artikeln är att ge dig som konsument den kunskap du behöver för att förstå “vad kostar en kWh el”. Genom att jämföra elavtal hos olika leverantörer och välja ett avtal som passar just dina behov, kan du potentiellt sänka dina energikostnader betydligt.

Jämför elpriser och hitta det bästa elavtalet

För att aktivt kunna påverka din slutgiltiga elräkning är det essentiellt att jämföra priser från olika elhandlare. Det finns flera verktyg och tjänster online som erbjuder jämförelser av de senaste elpriserna och avtalen, vilket ger en klar överblick över det mest fördelaktiga valet.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Onlineverktyg för att jämföra elavtal

 • Prisjämförelsesajter
 • Elbolagens egna kalkylatorer
 • Konsumentvägledningstjänster

Tips för att minska din energiförbrukning

Förutom att välja rätt elavtal finns det åtgärder du kan vidta för att sänka din energianvändning. Effektivisering av hushållets energianvändning innebär inte bara lägre energikostnader utan också ett mer hållbart leverne.

Åtgärd Besparing
Byta till LED-lampor Upp till 80% lägre förbrukning
Täta fönster och dörrar Minskad värmeförlust
Installera smarta termostater Optimerad uppvärmning
Använd energieffektiva vitvaror Reducering av elanvändning

Sammanfattning och slutsatser

Att svara på frågan “vad kostar en kWh el” involverar att ta i beaktande en mängd variabler, inklusive marknadssituationen och det personliga valet av elavtal. För att optimera dina elutgifter bör du noggrant analysera ditt hushålls förbrukning, följa med i aktuella händelser som kan påverka priset, samt regelbundet se över och jämföra olika elavtal.

Framtidens energimarknad

Med tanke på de snabba förändringarna inom energisektorn – från förnybar energi till globala marknadssvingningar – kommer den informerade konsumenten att vara en steg före i besparingspelet. Hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare faktorer, inte bara för din plånbok men också för miljön.

Slutsats

Investera tid i att förstå din egen energikonsumtion och välj ett elavtal som reflekterar dina behov och användningsmönster. Genom att vara proaktiv och informerad kan du säkerhetsställa att du får mest värde för varje krona som spenderas på din energiförbrukning. Med rätt kunskap och verktyg kan frågan “vad kostar en kWh el” bli en betydligt mindre belastning för din ekonomi.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]