Skip to content

Spotpriser på El i Stockholm SE3 – Din Guide | Elbruk.se

Guide till Spotpriser på El för Området SE3 – Stockholm

Att förstå spotpriser på el är av stor betydelse för invånarna i Stockholm och kan hjälpa konsumenter att effektivisera sin energianvändning såväl som att minska sina elkostnader. I det här segmentet av artikeln kommer vi att dyka djupare in i de fluktuerande spotpriserna på el i SE3 – vilket inkluderar området Stockholm – och ge dig den viktiga informationen du behöver för att navigera på elmarknaden.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad Innebär Spotpris på El?

Spotpris på el, även känt som timpris eller rörligt pris, är det aktuella priset på el per kilowattimme (kWh) på elbörsen, som bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Priset kan variera timme för timme och dag för dag, vilket gör att användare av spotprisavtal kan dra nytta av låga priser under icke-topptider, men också behöver vara medvetna om högre kostnader under toppförbrukningsperioder.

Förståelse av SE3 – Stockholm Elektricitetsområde

 • SE3 är ett av Sveriges fyra elprisområden.
 • Stockholm, som ligger inom SE3-området, har en elmarknad som är både dynamisk och komplex.
 • Förändringar i spotpriser inom detta område kan påverkas av faktorer som lokalt väder, produktion från förnybara källor och övergripande förändringar i energiimport och -export.

Faktorer Som Påverkar Spotpriser i Stockholm

Faktor Påverkan på Spotpris
Väderförhållanden Extremt väder kan höja förbrukningen och därigenom priset.
Förnybar Energi Ökad produktion främst från vind och sol kan sänka priset.
Efterfrågan Högre efterfrågan leder ofta till högre priser, särskilt under kalla vintermånader.
Import/Export Elektricitetsflöden mellan länder kan stabilisera eller öka spotpriser.

Jämförelse av Elpriser över Tid

För att exemplifiera hur spotpriser på el kan variera över tid i Stockholm, se nedanför:

År/Månad Genomsnittligt Spotpris (öre/kWh)
2022 Januari XYZ öre/kWh
2022 Februari ABC öre/kWh

Hur Man Använder Elbruk.se för Att Jämföra Elpriser

Elbruk.se erbjuder en användarvänlig plattform designad för att jämföra olika elavtal och elhandelsföretag. Genom att ange ditt postnummer kan du snabbt hitta de mest förmånliga elavtalen som passar just dina behov och ditt förbrukningsmönster i Stockholm.

Steg-för-Steg Process:

 1. Ange ditt postnummer på Elbruk.se.
 2. Utforska listan över elavtal och deras aktuella priser.
 3. Jämför de olika alternativen baserade på pris, bindningstid, och andra villkor.
 4. Välj det avtal som bäst matchar din elkonsumtion och budget.
 5. Gå igenom det valda avtalets detaljer och teckna avtalet direkt online.

Framåtblick: Spotprisernas Framtid i Stockholm

Med tanke på de senaste årens energiprisfluktuationer är det av vital vikt att boende i Stockholm håller sig uppdaterade om trender och prognoser kopplade till spotpriser på el. Genom att använda verktyg och tjänster som Elbruk.se kan konsumenter i SE3-området fatta informerade beslut när det gäller deras elanvändning och ekonomi.

“`html

Analysera Din Elförbrukning för att Minska Kostnader

För att utnyttja spotpriser på el till fullo bör stockholmarna även analysera och justera sin elförbrukning. Genom att följa med i hur spotpriser varierar under dagen och anpassa användningen av elektricitet till de billigare timmarna, kan stora besparingar göras.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Tid på Dygnet Typiskt Spotpris (öre/kWh)
Nattetid (00:00 – 06:00) Lägre pris
Morgonrusningen (06:00 – 09:00) Högre pris
Dagtid (09:00 – 18:00) Variabelt
Kvällstid (18:00 – 22:00) Variabelt/Högre pris
Sen kväll (22:00 – 00:00) Lägre pris

Smarta Tips för Elbesparing

 • Använd energieffektiva apparater och lampor.
 • Investera i smarta lösningar såsom tidsstyrning och fjärrstyrning av elektronik.
 • Värm och kyla ditt hem strategiskt; undvik att dra igång dessa system under dyra toppproduktionstider.

Sammanfattande Råd för Elavtal

När det kommer till att välja rätt elavtal är det viktigt att komma ihåg enskilda behov och förutsättningar. För personer med oregelbunden förbrukning eller möjligheten att styra sin användning kan ett spotprisavtal leda till lägre kostnader. Däremot, för den som önskar en stabilare ekonomisk planering kan ett fastprisavtal vara mer fördelaktigt. Så tänk på att något som är till förmån för en familj i Vasastan kan vara mindre idealt för en student på Södermalm.

Slutord

Spotpriser på el är ett komplext ämne, men med rätt kunskap och verktyg kan stockholmarna göra kostnadseffektiva val. Elbruk.se är en otvivelaktigt viktig resurs för att hålla koll på aktuella elpriser och hitta det mest fördelaktiga elavtalet. Genom att engagera sig i sin egen elförbrukning och förstå marknadens dynamik kan varje hushåll bidra till både sin egna ekonomin och till en mer hållbar framtid.

“`

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]