Skip to content

Kostnad för kWh i Sverige: Prisfaktorer och Spararåd – Energiguide

Hur mycket kostar en kWh?

Att förstå kostnaden för el är central för svenska hushåll och företag som vill hålla nere sina utgifter och optimera sin energianvändning. I denna artikel kommer vi att granska vad som faktiskt påverkar priset på en kilowattimme (kWh) och ge en översikt över de faktorer som spelar in i kostnadsbildningen av el i Sverige.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad bestämmer priset på en kWh?

Priset på en kWh el är inte statiskt utan varierar beroende på flera olika faktorer. Några av de mest avgörande aspekterna inkluderar:

 • Tidpunkten på dygnet, veckan eller året
 • Aktuella marknadskrafter, såsom utbud och efterfrågan
 • Energislagets ursprung (vind, sol, vattenkraft, etc.)
 • Överförings- och nätavgifter
 • Skatter och elcertifikat

Genomsnittliga kostnader för en kWh i Sverige

I Sverige varierar kostnaden för en kWh kraftigt genom året, men för att ge en uppfattning kan vi titta på den genomsnittliga kostnaden. Enligt statistik från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten kan vi presentera en uppskattning.

Tabell över genomsnittlig kWh-pris

År Genomsnittspris per kWh
2020 X öre/kWh
2021 Y öre/kWh
2022 Z öre/kWh

Observera att dessa siffror är genomsnitt och kan variera lokalt samt att priserna är beräknade innan eventuella rabatter och fasta avgifter.

Påverkan av elmarknaden på kWh-priset

Elmarknaden i Sverige är avreglerad, vilket innebär att priset på el i hög grad påverkas av marknadskrafterna. Elpriset bildas på Nord Pool-spotmarknaden, där elproducenter och elhandelsföretag varje dag handlar med el.

Elprisområden i Sverige

Sverige är uppdelat i fyra elprisområden som kan ha olika elpriser. Dessa områden är:

 1. Södra Sverige (SE4)
 2. Västra Sverige (SE3)
 3. Mellersta Sverige (SE2)
 4. Norra Sverige (SE1)

Det är även viktigt att ha i åtanke att när man jämför olika elavtal och elpriser bör man inte bara se till kWh-kostnaden utan också tillkommande avgifter och abonnemangsvillkor.

Sammanfattning av nyckelfaktorer

För att sammanfatta är det flera komponenter som avgör svaret på frågan “hur mycket kostar en kWh?”. Dessa inkluderar:

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

 • Marknadsläge och efterfrågan
 • Typ av elavtal
 • Dina individuella användningsvanor
 • Var i landet du bor

I nästa del av artikeln kommer vi att djupare undersöka hur du som konsument kan påverka din elräkning genom olika val av elavtal och energieffektiviseringar i hemmet.

Så minskar du kostnaden för din kWh

För att effektivt kunna minska kostnaderna för elanvändning, finns det en rad olika åtgärder man som konsument kan vidta. Nedan följer några konkreta tips för att sänka priset på din energiförbrukning:

 1. Studera olika elavtal och välj det mest fördelaktiga för just ditt behov.
 2. Investera i energieffektiva apparater och belysning (LED-lampor, energisnåla vitvaror osv.).
 3. Använd smarta hem-system som kan automatisera och optimera din energianvändning.
 4. Se över möjligheterna till egen elproduktion, till exempel genom solcellspaneler.
 5. Var medveten om din förbrukning och försök minska onödig elförbrukning.

Jämför elpriser och elavtal

Det är också viktigt att jämföra elavtal från olika leverantörer för att hitta det bästa priset och de villkor som passar dina behov. Det finns flera jämförelsetjänster online där du enkelt kan jämföra priser och avtal för att få en bättre överblick över vad marknaden erbjuder.

Hur man gör en jämförelse

Steg Vad ska man göra?
1 Ange dina uppgifter och förbrukning
2 Översikt över tillgängliga elavtal visas
3 Jämför priset per kWh och andra avgifter
4 Läs igenom avtalsvillkoren noggrant
5 Välj det avtal som passar dig bäst

Energieffektivisering i hemmet

Genom att energieffektivisera kan man inte bara minska sina kostnader, men även bidra till en mer hållbar miljö. Åtgärder såsom tilläggsisolering, byte av fönster, och installation av värmeväxlare kan göra stora skillnader för husets totala energianvändning.

Liste över enkla energieffektiviseringstips

 • Släck lampor och elektroniska apparater när de inte används
 • Dra ner värmen när ingen är hemma
 • Täta luckor och fönster för att förhindra värmeavgång
 • Använd energisparlägen på hushållsapparater och datorelektronik
 • Håll koll på din energiförbrukning med smarta elmätare

Slutord

Att förstå vilka faktorer som påverkar kostnaden för en kWh är viktigt för att kunna fatta smarta beslut om din energianvändning. Genom att vara proaktiv och undersöka ditt nuvarande elavtal, investera i energieffektiv teknik, samt genom att använda energi på ett mer medvetet sätt, kan du påverka och ofta minska dina kostnader betydligt. Nyckeln ligger i att vara informerad och ta ansvar för din energikonsumtion.

Med hjälp av tipsen ovan kan du inte bara se fram emot lägre elräkningar utan även ett miljövänligare hem. Vi hoppas att denna artikel har gett dig den information och de verktyg du behöver för att börja optimera din elanvändning och därigenom spara pengar.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]