Skip to content

Hur mycket kostar elen per kWh – Aktuell Elkostnad och Jämförelse i Sverige

Hur mycket kostar elen per kWh?

I Sverige är priset på elektricitet ett hett samtalsämne bland konsumenter, inte minst på grund av dess fluktuerande natur. Denna artikel är till för att ge en detaljerad överblick av priset på el uttryckt i kostnad per kilowattimme (kWh) och de faktorer som påverkar dessa kostnader. Genom att förstå dessa kan svenska konsumenter göra mer informerade beslut när det gäller att jämföra och välja elavtal och elleverantörer.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vilka faktorer påverkar priset på el?

 • Utbud och efterfrågan på energimarknaden
 • Säsongsvariationer och väderförhållanden
 • Politiska beslut och skatter
 • Förnybar energi-integration
 • Överförings- och distributionskostnader

Det är viktigt att notera att elpriset inte enbart består av kostnaden för själva elen, utan också olika avgifter och skatter som tillkommer. Detta inkluderar elskatt, moms och nätnätavgifter, vilket gör att den faktiska kostnaden per kWh blir högre än enbart inköpspriset för elektricitet.

Genomsnittliga elkostnader i Sverige

För att ge en konkret bild av vad elektricitet kostar för svenskarna, låt oss se över de genomsnittliga elkostnaderna:

År Genomsnittligt pris per kWh (inklusive alla avgifter)
2021 X öre/kWh
2022 Y öre/kWh

Dessa siffror varierar beroende på olika faktorer, och det är därför nödvändigt för konsumenter att aktivt hålla sig uppdaterade och jämföra elpriser regelbundet.

Att förstå din elräkning

För att fullt ut förstå hur mycket elen kostar per kWh för just dig som individ bör du kunna tolka din elräkning ordentligt. På räkningen specificeras följande poster:

 1. Elpriset per kWh – Detta är den faktiska kostnaden för den förbrukade elen.
 2. Nätnätavgift – Avgift som tas ut för att täcka kostnaderna för transport av el.
 3. Elskatt – En skatt som staten tar ut för varje förbrukad kilowattimme.
 4. Moms – Mervärdesskatt läggs på alla ovanstående kostnader.

Tänk på att dessa avgifter kan skilja sig åt beroende på var i landet du bor samt vilken elleverantör du använder. Konkurrens på marknaden innebär också att priserna kan förhandlas och jämföras, vilket är centrala anledningar till att vår webbplatss tjänster är så värdefulla.

Jämföra elpriser och elavtal

För att hitta det bästa och billigaste elavtalet bör du jämföra erbjudanden från olika elhandelsföretag. Nyckelfaktorer att beakta när du jämför elpriser inkluderar:

 • Pris per kWh
 • Fast eller rörlig prissättning
 • Längden på avtalet
 • Vilka extra avgifter som kan tillkomma

Att välja rätt elavtal kan ha en betydande inverkan på din ekonomi. Med hjälp av vår jämförelsetjänst får du tillgång till uppdaterad information om elpriser och kan därmed göra ett välgrundat val baserat på aktuella marknadsförhållanden.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Tips för att Sänka Din Elförbrukning och Kostnader

Att förstå elpriser är viktigt, men det är också användbart att känna till hur man kan minska sin förbrukning och därigenom sina elkostnader. Nedan följer några praktiska tips:

 • Investera i energieffektiva apparater
 • Använd energisparlägen på elektronik och vitvaror
 • Byt till LED-belysning
 • Se över och förbättra värmeisoleringen i ditt hem
 • Installera en smart termostat för att kontrollera uppvärmningen effektivare

Små förändringar i vardagsbeteende kan också göra stor skillnad, som att dra ur laddare när de inte används och att tvätta kläder i lägre temperaturer.

Framtiden för Elpriser i Sverige

Med ständiga förändringar i det globala energilandskapet och övergången mot mer hållbara energikällor är det troligt att elpriset kommer fortsätta variera. Ökande investeringar i förnybar energi och ny teknologi lovar dock en mer stabil och eventuellt lägre kostnadsbild i framtiden.

Slutsatser

Att förstå kostnaden för el per kWh är nödvändigt för att effektivt hantera sin hushållsbudget. Priset påverkas av många faktorer, inklusive energimarknaden, skatter och avgifter samt din personliga förbrukningsmönster. Genom att jämföra elavtal och minska din förbrukning kan du spara pengar. Tänk framåt och håll dig informerad om utvecklingen på energimarknaden för att bäst navigera i elprisernas värld. För den senaste informationen om elpriser och för att hitta ett elavtal som passar just dina behov, fortsätt att använda våra tjänster.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]