Skip to content

Elpriser i Sverige: Kostnaden för el per kWh – En Översikt

Vad kostar el per kWh?

En översikt av elpriser i Sverige

När det kommer till att förstå elkostnader, är det viktigaste många svenskar frågar sig “vad kostar el per kWh?” Detta är en väsentlig fråga, särskilt i tider där energipriser kan variera kraftigt. I denna artikel kommer vi att ge dig en detaljerad genomgång av faktorer som påverkar priset på el och hur du kan jämföra olika elavtal för att hitta det mest prisvärda alternativet för ditt hushåll.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad påverkar priset på el?

Elpriset påverkas av flertalet faktorer såsom efterfrågan, tillgänglighet av produktionsresurser, politiska beslut, väderförhållanden och globala energimarknader. Ett viktigt begrepp i sammanhanget är spotpris, som refererar till det pris, per kilowattimme (kWh), som elhandlare köper sin el till på den Nordiska elbörsen, Nord Pool.

Så här räknas elpriset ut

Elpriset som konsumenter betalar består av tre delar: elnätsavgift, elpreis (ofta baserat på spotpriset) och elsskatt. För att förstå den totala kostnaden för din elkonsumtion måste dessa tre komponenter räknas samman.

Genomsnittliga elpriser i Sverige

 • Spotpris per kWh
 • Elnätsavgift
 • Elskatt och moms

Följande tabell visar en uppskattning över den genomsnittliga kostnaden för el i öre per kWh i Sverige under det senaste året, inklusive alla avgifter och skatter.

Månad Spotpris (öre/kWh) Elnätsavgift (öre/kWh) Elskatt (öre/kWh) Total kostnad (öre/kWh)
Januari XXX XXX XXX XXX
Februari XXX XXX XXX XXX
Mars XXX XXX XXX XXX

OBS: Priserna angivna i tabellen ovan är exempelvärden och kan variera beroende på faktorer som plats och avtalsform. Du bör kontrollera med din lokala leverantör för aktuella priser.

Att jämföra elpriser

För att hitta den billigaste elen är det viktigt att regelbundet jämföra elavtal. Webbplatser som vår är utformade för att hjälpa svenska konsumenter att smidigt jämföra electricitetsavtal, elbörser, elpriser, och elleverantörer för att säkerställa att de får det mest förmånliga priset baserat på deras individuella behov och konsumtionsmönster.

Faktorer som du bör ha i åtanke när du jämför elpriser

 • Din årliga förbrukning av el
 • Typen av elavtal som passar din bostad och livsstil
 • Aktuella erbjudanden och kampanjer från olika elleverantörer
 • Fast pris jämfört med rörligt pris baserat på spotpris
 • Långsiktighet versus kortsiktighet i elavtalsbindning

I nästa del av artikeln kommer vi att dyka djupare in i hur du kan optimera dina val av elektricitetsavtal och använda smarta strategier för att minska din elräkning. Men redan nu kan du börja använda informationen ovan för att börja reflektera över dina nuvarande elkostnader och överväga om det finns möjlighet att göra besparingar.

Smart energianvändning för att minska elkostnaderna

Utöver att jämföra elavtal, finns det praktiska åtgärder varje hushåll kan vidta för att minska sin elektricitetsförbrukning och därmed sina elräkningar. Satsa på energieffektiva apparater, byt till LED-lampor, isolera ditt hem ordentligt, och använd smarta hem-system för att kontrollera uppvärmning och belysning. Att vara energimedveten är inte bara bra för plånboken, utan även för miljön.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Åtgärd Uppskattad besparing per år (%)
Byte till energieffektiva apparater 10-30
Installation av LED-belysning 5-15
Värmeisolering 5-30
Användning av smarta hem-system 10-25

OBS: De procentuella besparingarna ovan är uppskattade värden och verkliga besparingar kan variera beroende på boendets storlek, nuvarande effektivitet, och individuellt beteende.

Elavtal med fasta och rörliga priser

Att välja mellan fasta och rörliga elpriser kan ha stor inverkan på dina framtida elkostnader. Ett fast pris innebär att du betalar samma pris under kontraktstiden. Detta kan vara fördelaktigt i tider när elpriserna stiger. Å andra sidan kan rörliga priser vara lägre än fasta priser, särskilt under perioder av låg efterfrågan eller hög produktion. Var noga med att analysera marknadstrender och prognoser för att göra ett informerat beslut.

 • Fast prisavtal ger prisstabilitet
 • Rörligt prisavtal kan ge lägre priser under vissa perioder
 • Marknadstrender och prognoser bör vägleda ditt val

Sammanfattning: Att välja det bästa elavtalet

För att sammanfatta, vad kostar el per kWh är en komplex fråga som påverkas av många olika faktorer. Genom att vara välinformerad om både din egen förbrukning och de alternativ som erbjuds av elmarknaden, kan du göra kloka ekonomiska val. Kom ihåg att jämföra elpriser regelbundet, överväga ditt kontrakts bindningstid, och ta hänsyn till prisutvecklingen på elmarknaden.

Att förstå hur du kan påverka din egen förbrukning genom smarta hemåtgärder och energibesparande alternativ hjälper dig även att aktivt bidra till minskade elkostnader. Elpris per kWh är mer än bara en siffra – det är resultatet av dina aktiva val och consumptionsmönster.

Slutligen, så är nyckeln till att hitta ett prisvärt elavtal att vara proaktiv, söka kunskap, och jämföra olika alternativ. Ökad medvetenhet leder till bättre beslut för din ekonomi och vår miljö.

Avgörande tips för att sänka din elräkning

 • Jämför elavtal regelbundet och byt om det finns förmånligare alternativ
 • Investerar i energieffektiva lösningar
 • Översyn och justering av dina energivanor
 • Beakta både fasta och rörliga priser beroende på dina preferenser och risktolerans

Med rätt kunskap och verktyg kan du minska dina elkostnader och göra en positiv inverkan på både din plånbok och planeten. Börja idag med att jämföra elpriser och undersöka hur du kan förbättra din energiförbrukning.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]