Skip to content

Elpriser i Sverige: Faktorer som påverkar kostnaden per kWh

Vad påverkar el kostnad per kWh i Sverige?

I dagens allt mer energimedvetna samhälle är det av stor vikt att förstå vad som faktiskt påverkar el kostnad per kWh (kilowattimme) i Sverige. Denna artikel siktar på att ge dig en genomgående förklaring om de faktorer som bestämmer priset på din el och hur du kan jämföra olika elavtal för att hitta det mest fördelaktiga alternativet för just dina behov.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Marknadspriset på El

Priset på el i Sverige är inte statiskt, utan varierar beroende på en rad olika faktorer såsom utbud och efterfrågan, bränslepriser och politiska beslut. Elmarknaden är också starkt beroende av väderförhållanden, eftersom dessa påverkar produktionen av förnybar energi, som vind och solkraft.

Kostnader förknippade med Elproduktion

 • Bränslekostnader
 • Underhåll och drift av kraftverk
 • Kostnader för utsläppsrätter
 • Investeringar i infrastruktur
 • Kostnader för distribution av el

Regionale skillnader i elpriset

I Sverige delas elpriset upp i olika elområden. Dessa priser kan skilja sig åt beroende på faktorer som lokalt utbud av elproduktion och belastningen på elnätet. Det är därför viktigt att som konsument vara medveten om hur din regions placering kan påverka den el kostnad per kWh du betalar.

Jämför Elpriser och Elavtal

Att jämföra elpriser och elavtal är essentiellt för att kunna minska sina elkostnader. Nedan listar vi några steg du kan ta för att försäkra dig om att du får det mest ekonomiska elavtalet.

Steg för att Jämföra Elpriser:

 1. Samla in din senaste elförbrukning och ditt nuvarande elavtal
 2. Undersök aktuella elpriser hos olika leverantörer
 3. Använd en pålitlig tjänst för att jämföra olika elavtal
 4. Beakta fasta avgifter, elens ursprung och bindningstider
 5. Välj det elavtal som passar bäst för din förbrukning och dina preferenser

Viktiga överväganden vid val av Elavtal

Det finns ett antal saker som är viktiga att tänka på när man väljer rätt elavtal:

 • Typen av avtal: fast, rörligt eller mixat
 • Avtalets längd och eventuell bindningstid
 • Avgifter utöver själva elpriset, så som nätkostnad och fasta avgifter
 • Möjlighet till prisgaranti eller pristak

Förståelse för Räkningen

När man har en förståelse för hur ens elräkning är uppbyggd, blir det lättare att identifiera de stora kostnadsposterna och var möjligheter till besparingar finns. Här är en översikt över vad en typisk elräkning kan inkludera:

Kostnadsdel Förklaring
Energikostnad Kostnad för den faktiska förbrukade elen (kWh)
Nätkostnad Avgifter för transport av elen från producent till din bostad
Skratter Statliga skatter och avgifter, inklusive moms
Fasta avgifter Abonnemangsavgifter och andra fasta kostnader

När man förstår strukturen i sin elräkning och de olika posterna kan man bättre avgöra om ens nuvarande avtal är ekonomiskt eller om det finns anledning att se sig om efter en bättre deal.

Optimera din Elförbrukning

Utöver att hitta ett fördelaktigt elavtal är det lika viktigt att optimera sin energiförbrukning. Att minska sin elförbrukning bidrar inte bara till en lägre räkning, men det är även bra för miljön. Energispartips inkluderar, men är inte begränsade till:

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

 • Investeringar i energieffektiva apparater
 • Användning av LED-lampor istället för traditionella glödlampor
 • Smart användning av timers och sensorer
 • Förbättrad isolering i hemmet

Genom att tillämpa en kombination av att välja rätt elavtal och att vara energismart i hemmet kan du göra en betydande skillnad i din el kostnad per kWh.

Effektivisera ditt hem för lägre el kostnad per kWh

För att ytterligare dra ner på din el kostnad per kWh kan det vara lönsamt att titta på hur du effektiviserar användningen av elektriska apparater och system i ditt hem.

Energispartekniker i Hemmet

Teknik/Åtgärd Beskrivning Förväntad Besparing
Programmerbara termostater Optimerar uppvärmningen utifrån när du är hemma och sover Upp till 10% besparing av uppvärmningskostnader
Energibesiktningsprogram Identifierar områden där energiförbrukning kan minimeras Anpassad efter resultat från besiktningen
Solcellspaneler Egen elproduktion för att minska beroendet av elnätet Varierar beroende på produktion & förbrukning
Energieffektiva vitvaror Nya modeller med hög energieffektivitet Upp till 20-50% beroende på apparatens ålder och typ

Subventioner och stöd för energieffektivisering

Regeringen och vissa kommuner erbjuder ibland subventioner eller ekonomiskt stöd för de som vill investera i energieffektivisering av sitt hem. Exempel på sådana subventioner kan vara:

 • Rot-avdrag för installation av energieffektiva alternativ
 • Bidrag för solcellsanläggningar
 • Stöd för byte till energieffektiva fönster och isolering

Slutsats

Att förstå och jämföra el kostnad per kWh är viktigt för dig som konsument för att kunna fatta välgrundade beslut som kan leda till ekonomisk besparing. Genom att aktivt välja det mest fördelaktiga elavtalet och ständigt söka sätt att effektivisera din energianvändning, både genom beteendeförändringar och tekniska uppgraderingar, kan du göra en stor skillnad för din plånbok och för miljön.

Vi lever i en tid där hållbarhet blir alltmer centralt i våra liv, och att minska vårt energiberoende är en väsentlig del av det arbetet. Nyckeln ligger i att göra smarta och informerade val. Genom att följa tipsen ovan och hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken och de bästa praktikerna för energianvändning, kan du njuta av ett bekvämt hem och samtidigt bidra till en ljusare framtid för kommande generationer.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]