Skip to content

Elpris i Sundsvall: Dagliga Uppdateringar och Spar Tips

Dagens Elpris i Sundsvall

Att förstå dagens elpris i Sundsvall är kritiskt för dig som konsument. I denna artikel granskar vi de faktorer som påverkar elpriset, ger aktuell prisinformation och tips på hur du kan hitta det mest fördelaktiga elavtalet. Med en ökad efterfrågan på öppenhet inom elmarknaden är det viktigt att ha tillgång till tillförlitlig och uppdaterad information. Låt oss dyka ner i elprisernas värld.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Vad påverkar elpriset i Sundsvall?

Elpriset kan variera stort beroende på flera faktorer. Här nedan utforskar vi några av de viktigaste aspekterna:

 • Utbud och efterfrågan på elmarknaden
 • Priset på råvaror såsom kol, gas och olja
 • Väderförhållanden som påverkar produktionen av förnybar energi
 • Politiska beslut och regleringar
 • Överföringskapacitet i elnätet

Aktuellt elpris i Sundsvall

För att hålla dig uppdaterad om dagens elpris i Sundsvall, är det essentiellt att kontrollera priset frekvent då det kan ändras dagligen. Här är den senaste informationen om elpriset:

Datum Elpris (öre/kWh)
[Sätt in aktuellt datum] [Sätt in aktuellt elpris]

Hur hittar jag det billigaste elavtalet?

Det finns många sätt att säkra sig om ett lågt elpris. Här är våra bästa tips:

 1. Jämför olika elavtal regelbundet via pålitliga jämförelsesajter.
 2. Ha koll på elbörsens utveckling och bind ditt pris vid rätt tillfälle.
 3. Undersök möjligheten för fast eller rörligt elpris baserat på ditt användningsmönster.
 4. Se över möjligheter till energieffektivisering i ditt hem eller företag.

Elmarknaden och framtida elpristrender

Elmarknaden är i ständig förändring och det är viktigt att vara informerad om de trender som kan tänkas påverka prissättningen på el. Framtida investeringar i förnybar energi och infrastruktur, såväl som globala ekonomiska trender spelar en stor roll för elpriset i Sundsvall och resten av Sverige. Att ha en uppfattning om dessa faktorer kan hjälpa dig att göra klokare val gällande ditt elavtal.

Vidare i denna artikel kommer vi att ta en djupare titt på olika elektricitetsleverantörer i Sundsvall, deras avtalstyper och hur dessa kan påverka dina elkostnader långsiktigt.

Olika elektricitetsleverantörer i Sundsvall

För att hitta rätt leverantör är det viktigt att jämföra de olika alternativen som finns tillgängliga i Sundsvall. Här listar vi några etablerade leverantörer, deras erbjudanden samt vad som kan vara bra att tänka på när du väljer mellan dem:

Leverantör Avtalstyper Speciella Erbjudanden
Sundsvall Energi Rörligt, Fast, Kombi Grön el som standard
E.ON Rörligt, Fast Långsiktiga avtal med prisgaranti
Fortum Rörligt, Fast Rabatter vid högre förbrukning
Vattenfall Rörligt, Fast, Tidsbestämt Smarta hem-lösningar

Tips för att jämföra elkostnader

 • Beakta avgifter utöver själva energipriset, såsom nätavgifter och fasta avgifter.
 • Jämför priset per kWh men glöm inte att se över avtalens löptid och villkor.
 • Kontrollera kundrecensioner för att få en bild av leverantörens kundservice och pålitlighet.
 • Undersök om leverantören erbjuder några extra tjänster som kan addera värde till ditt avtal.

Potentiella besparingar genom att byta leverantör

Genom att välja rätt elavtal och möjligen byta leverantör kan du spara en betydande summa pengar på dina elkostnader. Att regelbundet jämföra priser och avtal kan bidra till ekonomiska besparingar på lång sikt.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Exempel på möjlig besparing

Årlig Förbrukning (kWh) Genomsnittligt pris (öre/kWh) Potentiell årsbesparing
2 000 [Nuvarande genomsnittspris] [Beräknad besparing]
5 000 [Nuvarande genomsnittspris] [Beräknad besparing]
10 000 [Nuvarande genomsnittspris] [Beräknad besparing]

Det är viktigt att komma ihåg att den faktiska besparingen beror på många faktorer, inklusive ditt nuvarande avtal, ditt användningsmönster och marknadens fluktuationer.

Slutord och rekommendationer för elavtal i Sundsvall

Dagens elpris i Sundsvall varierar av många anledningar, och att vara aktiv och insatt är nyckeln till att hitta ett fördelaktigt elavtal. Som vi har gått igenom i denna artikel, påverkas priser av utbud och efterfrågan, globala råvarupriser och politik, vilket gör regelbunden uppföljning och anpassning av elavtalet väsentligt för både privatpersoner och företag.

Vi rekommenderar att du håller dig informerad om de senaste nyheterna kring elmarknaderna, använder jämförelsetjänster för att granska elpriser regelbundet, och överväger att optimera din energianvändning för ytterligare kostnadsbesparingar. Genom att ta välgrundade beslut kring ditt elavtal kan du både spara pengar och bidra till en hållbar energiframtid.

Oavsett om du valde fast eller rörligt pris idag, kom ihåg att övervaka marknaden och ha beredskap att göra ändringar i ditt avtal som gagnar dig och din plånbok på bästa sätt. Lycka till med att navigera i elmarknadens dynamiska landskap!

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]