Skip to content

Dagens Spotpris på El i Stockholm: Påverkande Faktorer och Sparstrategier

Vad påverkar dagens spotpris på el i Stockholm?

Att förstå dagens spotpris el stockholm är viktigt för både hushåll och företag som vill optimera sina elkostnader. Spotpriset, även känt som timpriset, på el varierar varje timme och påverkas av flera olika faktorer såsom efterfrågan och utbud på el, väderförhållanden och energiproduktionstyper. Den här artikeln syftar till att ge konsumenterna en djupare insikt i hur elmarknaden fungerar och vilka verktyg som finns tillgängliga för att jämföra och välja det mest förmånliga elavtalet i Stockholm.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Hur bestäms spotpriset på el och vad innebär det för Stockholm?

Spotpriset på el i Stockholm, liksom i resten av Sverige, bestäms på den Nordiska elbörsen, Nord Pool. Priset sätts varje dygn för den kommande dagen genom en auktion där elproducenter och konsumenter möts. För Stockholm är detta pris särskilt intressant då staden har en omfattande konsumtion och många invånare och verksamheter påverkas av dessa prissvängningar.

Tabell: Genomsnittligt spotpris för el i Stockholm denna vecka

Dag Genomsnittspris (öre/kWh)
Måndag XX,XX
Tisdag XX,XX
Onsdag XX,XX
Torsdag XX,XX
Fredag XX,XX
Lördag XX,XX
Söndag XX,XX

Faktorer som påverkar dagens spotpris i Stockholm

Vädret spelar en stor roll i prissättningen. Soliga dagar med mycket vind leder till högre produktion från vindkraft och solceller, vilket kan pressa ner priset. Å andra sidan kan kalla och mörka vinterdagar med mindre vind och sol innebära högre priser.

 • Utbud och efterfrågan på elmarknaden
 • Tillgänglig kapacitet i produktionsanläggningar
 • Import och export av el mellan länder
 • Politiska beslut och marknadsregleringar
 • Utväxlingar och oplanerade händelser i kraftnätet

Viktiga termer relaterade till elpriset

 • Spotpris: Det aktuella timpriset på el som sätts på elbörsen.
 • Nätavgift: Avgift för användandet av elnätet.
 • Skatter och avgifter: Pålagor som tillkommer på elräkningen, såsom energiskatt och moms.
 • Fast & Rörligt pris: Två huvudsakliga typer av elavtal.

Hur kan stockholmarna dra nytta av att följa spotpriset?

För att dra nytta av de varierande elpriserna kan stockholmarna välja ett rörligt elavtal som direkt kopplas till spotpriset. Detta gör det möjligt för konsumenter att betala för el baserat på faktiska marknadspriser istället för ett fast pris som är detsamma oavsett hur marknaden fluktuerar. Det kräver dock en viss grad av uppmärksamhet och förståelse för hur elmarknaden fungerar, så att man kan nyttja lägre priser när de inträffar.

Slutligen är det också viktigt att beakta att även om spotpriset varierar kan de totala elkostnaderna inkludera fasta avgifter och skatter, vilket bör tas med i beräkningen när man jämför olika elavtal.

Verktyg och resurser för att jämföra elpriser i Stockholm

Det finns flera online-tjänster och verktyg som hjälper konsumenter i Stockholm att jämföra nuvarande elpriser och hitta det bästa avtalet. Vissa tjänster erbjuder även prognoser och prisvarningar som hjälper konsumenter att tidsoptimera sitt köp av el.

Olika tjänster för att jämföra elpriser:

 • Elpriskollen – En tjänst från Energimarknadsinspektionen
 • Elkostnad.se – Jämför olika leverantörers priser och avtal
 • Konsumenternas Energi- och Telekombyrå – Oberoende rådgivning och information

Genom att hålla sig uppdaterad om marknaden och använda dessa resurser kan stockholmarna göra medvetna val och potentiellt spara pengar på sina elräkningar.

Strategier för att minska elkostnader i samband med spotpris

Förutom att välja ett elastiskt elavtal finns det ytterligare strategier som kan användas för att dra nytta av lägre elpriser. En del av dessa innefattar:

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

 • Användning av smarta hemmet-teknologier för att styra elanvändningen.
 • Planering av elintensiva aktiviteter under tider då priset är lägre.
 • Investering i energieffektiva vitvaror och belysning för att minska totalförbrukningen.
 • Installation av egna energiproduktionssätt som solpaneler för att bli mindre beroende av nätet.

Exempel på energisparande åtgärder

Åtgärd Beskrivning Ungefärlig besparing
LED-lampor Byt från glödlampor till LED för lägre energiförbrukning. Upp till 80-90%
Smarta termostater Kontrollera uppvärmningen på distans och anpassa efter behov. Upp till 10-25%
Hushållsmaskiner Uppdatera till energieffektiva modeller. Upp till 20-50%
Solceller Produktion av egen el minskar behovet av köpt el. Varierande

Slutord och sammanfattning

Att förstå och följa dagens spotpris el stockholm är av stor betydelse för både privatpersoner och företag. Genom att hålla sig informerad, aktivt jämföra elavtal och använda sig av smarta teknologier och energieffektiva lösningar kan elkostnaderna minskas avsevärt.

Det är viktigt att komma ihåg att spotpriset är en bland flera kostnadsposter på elräkningen. För att få en helhetssyn på sin elkonsumtion bör stockholmarna även överväga andra avgifter och skatter samt möjligheten att påverka sin egen förbrukning.

Elsystemet är i ständig förändring och det är därför avgörande att förbli uppdaterad om marknadens dynamik och nya innovationer. Genom att vara proaktiv kan stockholmarna dra nytta av marknadens möjligheter och minska sina elkostnader över tid.

Avslutande tips för att navigera elmarknaden

 • Följ väderprognoser och anpassa användning efter förväntade prisskillnader.
 • Se över ditt nuvarande elavtal och överväg om ett byte kan vara gynnsamt.
 • Investera i långsiktiga lösningar för att minska beroendet av det rörliga elpriset.
 • Använd tjänster som Elpriskollen regelbundet för att jämföra olika alternativ.

Med rätt verktyg och kunskap kan du ta kontroll över din elförbrukning och göra ekonomiskt kloka val som gagnar både plånboken och miljön.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]