Skip to content

Aktuell kWh Kostnad i Sverige: Priser, Påverkande Faktorer & Sparande Tips

Vad kostar kWh?

Inom dagens energimarknad är en av de mest pressande frågorna för svenska konsumenter “vad kostar kWh?”. Denna fråga är väsentlig både för hushållsekonomin och för att kunna göra medvetna val när det gäller att välja elavtal och elleverantör. I denna artikel kommer vi att utforska priserna på kilowattimme (kWh) inom Sverige, faktorer som påverkar dessa priser och ge dig de verktyg du behöver för att jämföra kostnader mellan olika elkontrakt.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

Faktorer som påverkar priset på en kWh i Sverige

Det finns flera faktorer som direkta och indirekt påverkar kostnaden för en kWh i Sverige. En förståelse för dessa är central för att kunna navigera i elmarknaden effektivt.

 • Energislag
 • Säsong och tid på dygnet
 • Geografisk plats
 • Skatter och avgifter
 • Elbörspriser

Energislag

Olika energislag inkluderar vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och fossila bränslen. Valet av energikälla kan påverka priset du betalar per kWh, då produktionen har olika kostnader beroende på metoden.

Säsong och tid på dygnet

Efterfrågan på el varierar under årets olika säsonger vilket gör att elpriserna svänger. På vintern stiger ofta priserna på grund av ökad förbrukning medan sommaren kan erbjuda lägre priser tack vare mindre efterfrågan.

Geografisk plats

Var du bor i Sverige kan ha ett direkt inflytande på vad du betalar per kWh. Det finns lokala variationer där elnätets utformning och tillgänglighet på lokala energikällor spelar in.

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter utgör en signifikant del av elpriset i Sverige. Moms, energiskatt och nätavgifter är alla exempel på kostnader som påverkar det slutliga priset på den el man förbrukar.

Elbörspriser

Nord Pool är elbörsen där elproducenter och elhandlare handlar med elkraft. Elpriset på börsen är dynamiskt och påverkas av tillgång och efterfrågan samt externa faktorer som väder och politiska beslut.

Aktuella elpriser och prognoser

De nuvarande priserna på el i öre/kWh samt prognoser för elprisutvecklingen är viktiga att hålla koll på för att kunna planera sin elkonsumtion och ekonomi.

Billigaste Elavtalen just nu

1. Fortum

✓ Fast avgift: 49 kr /månad
✓ Påslag: 0,007
✓ Rabatter: Värde ca 500 kr - Största elbolaget i Sverige!

2. Skellefteå Kraft

✓ Fast avgift: 49 kr / månad
✓ Påslag: 0.060

3. Greenely

✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027

År Genomsnittligt Pris (öre/kWh) Kommentar
2022 Data saknas Eldata uppdateras
2023 (prognos) Data saknas Prognoser ändras

För att få en djupare förståelse för vad energiförbrukning innebär för din privatekonomi, fortsätter vi undersöka hur olika typer av elavtal påverkar din slutkostnad och vilka alternativ som finns tillgängliga på den svenska elmarknaden.

Jämförelse av elavtal

Att jämföra olika elavtal är avgörande för att finna det mest kostnadseffektiva alternativet. Här nedanför beskrivs de vanligaste typerna av elavtal och hur de fungerar.

 • Rörligt elpris
 • Fast elpris
 • Timprisavtal

Dessa avtalstyper skiljer sig åt i hur priset på el bestäms och hur förutsägbart det är över tid. Rörligt elpris följer marknadens svängningar, medan fast elpris erbjuder en säkerhet i att veta vad man betalar varje månad. Timprisavtal kan variera i pris från timme till timme baserat på elbörsens priser.

För att hjälpa konsumenter att göra det bästa valet finns det jämförelsetjänster som ger översikt över kostnaderna och villkoren hos olika elleverantörer. Dessa tjänster kan erbjuda ett värdefullt stöd i att minimera dina energikostnader.

Hur man minimerar sina energikostnader

Det är inte bara viktigt att välja rätt elavtal, utan även att aktivt arbeta för att minska energiförbrukningen i hushållet. Här följer några tips på hur du kan effektivisera din elanvändning och därmed minska kostnaderna:

 1. Investera i energieffektiva apparater.
 2. Använd smarta hemlösningar för att kontrollera uppvärmning och belysning.
 3. Dra nytta av solenergi genom installation av solpaneler där det är möjligt.
 4. Byt till LED-lampor för en mer energieffektiv belysning.
 5. Se över ditt värme- och ventilationssystem för potentiella förbättringar.

Genom att följa dessa steg kan du göra betydande besparingar i din årliga energiförbrukning och därmed sänka dina energikostnader.

Energispartips för varje hushåll

 • Släck ljuset: Kom ihåg att släcka ljuset i rum som inte används.
 • Standby-läge: Undvik standby-läge på elektroniska enheter; de fortsätter att förbruka ström även när de inte används.
 • Lufttorkning: Lufttorka tvätt när det är möjligt istället för att använda en torktumlare.
 • Smart termostat: En smart termostat kan optimera uppvärmningen och kyla ner ditt hem när ingen är där.
 • Köksvanor: Använd täcklock på kastruller och stekpannor för att spara energi vid matlagning.

Kostnadseffektivitet genom renoveringar och uppgraderingar

En annan aspekt att beakta för att minska energikostnaderna är att investera i energieffektiva renoveringar och uppgraderingar av bostaden. Exempelvis kan tilläggsisolering, byte av fönster eller installation av en effektivare värmekälla leda till långsiktiga besparingar.

Uppgradering Beskrivning Förväntad besparing
Tilläggsisolering Förbättrar värmeisoleringen Upp till 10%
Effektiva fönster Byt till energieffektiva fönster 5-15%
Värmepump Effektivare uppvärmningssystem Upp till 50%

Slutsats

Att förstå vad en kWh kostar och de faktorer som påverkar priset är bara en del av ekvationen när det gäller att hantera hushållets energikostnader. Genom att noggrant jämföra elavtal, utnyttja de bästa tillgängliga erbjudandena från elleverantörer och minska din egen energiförbrukning, kan du göra en stor skillnad för din plånbok och miljön. Med de rätta strategierna kan varje hushåll bidra till en hållbar framtid samtidigt som man sparar pengar på sin elräkning.

Betygsätt
[Total: 0 Average: 0]